Att starta en stiftelse för välgörande ändamål genom att donera en del av sin förmögenhet kan vara ett sätt att ge tillbaka till samhället. Det finns många frågor du kan engagera dig i: miljö, hälsa, fattigdom, utbildning och kultur. Danske Bank guidar dig till rätt lösning.

Avlastning och rådgivning

Du som företräder en stiftelse, stor eller liten, kan få god nytta av oss. Vi har bred kompetens av professionell och skräddarsydd portföljförvaltning, redovisning och administration. Oavsett om det handlar om en allmännyttig stiftelse, familje- eller insamlingsstiftelse eller en ideell förening kan du förvänta dig ett aktivt engagemang.

Aktiv stiftelseförvaltning

Tillsammans ser vi till att du får en långsiktig och aktiv förvaltning med hänsyn till riskprofil, avkastningskrav och placeringsinriktning. Vi har lång erfarenhet av de särskilda krav som ställs på förvaltningen av stiftelsers förmögenhet.

Bokföring och redovisning

Du får hjälp med all bokföring inklusive årsredovisningen. Det innebär:

 • löpande bokföring
 • bokslut och årsredovisning
 • finansiell rapportering
 • uppföljning av utdelningsverksamheten
 • kontrolluppgifter
 • deklaration eller särskild uppgift

Administration

Du får avlastning med administrativa ärenden som t.ex. att:
 • hantera ansökningar, anslag och stipendier
 • betala arvoden, löner och fakturor
 • besvara förfrågningar, skriva svarsbrev med mera
 • kontakta myndigheter och revisorer

Juridik och skatter

I juridiska frågor och skatteärenden kan våra experter stödja dig med:

 • juridisk hjälp att bilda och avveckla stiftelser och medverka vid förändringar
 • juridisk och ekonomisk rådgivning inklusive skatterådgivning