Det har nu kommit en proposition där det framgår att man från regeringens sida går vidare med förslaget som innebär en skattereduktion på upp till 1 500 kr per person och år under 2021. Skattereduktion ges till de som har en inkomst på över 40 000 kr och full reduktion uppnås vid en förvärvsinkomst på minst 240 000 kr per år.

Till skillnad mot exempelvis jobbskatteavdraget omfattar reduktionen samtliga förvärvsinkomster, dvs lön, pension, inkomst från socialförsäkringsförmåner och inkomst av näringsverksamhet. Förslaget ska träda ikraft 1 januari 2021 och avsikten är att skattereduktionen ska bli högre de kommande två åren.

I samma proposition kommer regeringen med förslag som påverkar den s.k. expertskatten. Idag kan utländska forskare, experter och nyckelpersoner få en skattelättnad under de första 3 åren i Sverige under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Syftet med reglerna är att stärka Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden och gynna svensk forskning.

Nuvarande tidsgräns på 3 år ska enligt propositionen förlängas till 5 år. Den nya tidsgränsen ligger mer i linje med liknande regler i andra europeiska länder.

De nya reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2021 men ska kunna tillämpas på vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020.

Båda dessa förslag är resultatet av regeringens samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Ta del av hela propositionen via länken här nedan.

Läs mer

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss