Som vi skrivit om tidigare vill Sverige omförhandla skatteavtalet med Portugal så att Sverige får rätt att beskatta tjänstepensioner även efter en utflyttning till Portugal. I maj 2019 kom Sverige och Portugal överens om att Sverige skulle få rätt att beskatta svenska tjänstepensioner från tidigast 2020 om pensionerna var skattefria i Portugal. Om Portugal skulle införa en beskattning skulle de nya bestämmelserna tillämpas från 2023. Vid en beskattning i Sverige och om mottagaren av pensionen har sådan väsentlig anknytning till Sverige att personen är fullt ut skattskyldig i Sverige blir skatten progressiv beroende på hur pensionsinkomsten förhåller sig till brytpunkten. Saknas väsentlig anknytning beskattas pensionen i Sverige med 25 procent (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Blir pensionen beskattad i båda länderna medger Sverige avräkning för den portugisiska skatten för att undvika en dubbelbeskattning. Ändringen av skatteavtalet har dock inte slutligen godkänts i Portugal, vilket gör att svensk skatt inte kan tas ut på pensionerna enligt avtalet idag.

Som nämnts ovan kommer den som flyttar till Portugal och erhåller NHR-status få sin svenska tjänstepension beskattad i Portugal med 10 procent. För den som redan bor i Portugal och omfattas av NHR-statusen är det möjligt avstå skattefriheten och istället frivilligt bli beskattad med 10 procent. Denna valmöjlighet kan få betydelse vid eventuella förändringar i skatteavtalet mellan länderna.