Marknadssyn

Ta del av aktuella rapporter och analyser från våra experter.

Skaffa dig en bra överblick av marknaden med hjälp av våra nyhetsbrev, rapporter och webbseminarier. Genom dessa kan du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper när du står inför viktiga investeringsbeslut.

House View

House View är bankens marknadssyn som ges ut en gång per kvartal. House View ligger till grund för rådgivningen till våra kunder. Tidshorisonten i House View är 3-12 månader men marknadssynen uppdateras kontinuerligt efter händelser i omvärlden. Normalt sker förändringar var 8-12:e vecka.

Läs mer

Webbseminarier

Webbseminarierna är kopplade till vår House View och går på djupet med valda delar av analysen som kan vara extra intressanta ur ett investerarperspektiv. De hålls av våra experter, bland andra Maria Landeborn som är senior strateg.

Läs mer

Nextconomy

Nextconomy är vår nyhetsportal där vi löpande publicerar nyheter, artiklar och analyser av våra olika experter för att hålla dig uppdaterad inom aktuella ämnen.

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.