Marknadssyn

Ta del av aktuella rapporter och analyser från våra experter.

Skaffa dig en bra överblick av marknaden med hjälp av våra nyhetsbrev, rapporter och webbseminarier. Genom dessa kan du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper när du står inför viktiga investeringsbeslut.

Öresundsbron
House View

Coronakrisen har skakat om världen och världsekonomin, och osäkerheten har sällan varit högre både vad gäller konjunkturen och hur det står till med bolagen. Trots det anser vi inte att det är rätt läge att vara alltför negativ och försiktig i sin investeringsstrategi och om tolv månader väntar vi oss att börsen står högre än idag.

Läs mer

man vid dator och telefon
Webbseminarier

Webbseminarierna är kopplade till vår House View och går på djupet med valda delar av analysen som kan vara extra intressanta ur ett investerarperspektiv. De hålls av våra experter, bland andra Maria Landeborn som är senior strateg.

Läs mer

man med telefon
Nextconomy

Nextconomy är vår nyhetsportal där vi löpande publicerar nyheter, artiklar och analyser av våra olika experter för att hålla dig uppdaterad inom aktuella ämnen.

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.