Marknadssyn

Ta del av aktuella marknadsanalyser och rapporter från våra investeringsexperter.

Våra analyser och webinars ger dig en bra överblick över vad som händer i den globala ekonomin och hur det påverkar aktie- och obligationsmarknaderna. Vi ger dig stöd och kunskap inför viktiga investeringsbeslut.

House View är Danske Banks marknadssyn på 3-12 månaders sikt. Den ges ut fyra gånger per år och ligger till grund för vår rådgivning. Rapporten ger dig en god inblick i den globala ekonomin, risker och möjligheter på marknaden samt var vi ser högst avkastningspotential det kommande året.

Öresundsbron
House View

För bara ett halvår sedan befann vi oss mitt i ett brutalt börsras. På drygt en månad föll ett globalt aktieindex med över 30 procent – det kraftigaste raset någonsin på så kort tid. Sedan dess har hela tappet hämtats in och såväl amerikanska aktier som ett globalt aktieindex har slagit nya kursrekord den senaste tiden.

Läs mer

man vid dator och telefon
Webinars

Våra webinars är kopplade till vår House View och går på djupet med valda delar av analysen som kan vara extra intressanta ur ett investerarperspektiv. De hålls av våra experter, bland andra Maria Landeborn som är senior strateg.

Läs mer

man med telefon
Nextconomy

Nextconomy är vår nyhetsportal där vi löpande publicerar nyheter, artiklar och analyser av våra olika experter för att hålla dig uppdaterad inom aktuella ämnen.

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.