Våra analyser och webinars ger dig en bra överblick över vad som händer i den globala ekonomin och hur det påverkar aktie- och obligationsmarknaderna. Vi ger dig stöd och kunskap inför viktiga investeringsbeslut.

House View är Danske Banks marknadssyn på 3-12 månaders sikt. Den ges ut fyra gånger per år och ligger till grund för vår rådgivning. Rapporten ger dig en god inblick i den globala ekonomin, risker och möjligheter på marknaden samt var vi ser högst avkastningspotential det kommande året.