Rese- och allriskförsäkring 

Ger dig och din familj extra skydd på resan, som komplement till dina övriga försäkringar.

Reseförsäkring

För dig har vårt kontopaket Danske Exklusiv ingår en kompletterande rese- och allriskförsäkring om du betalar minst hälften av resan direkt via ditt konto eller via kort utgivet av Danske Bank.

Reseförsäkringen gäller i högst 90 dagar och omfattar ett begränsat skydd vid bland annat avbeställning, försening av allmänt färdmedel eller bagage, olycksfall, läkar- och sjukvårdskostnader, självriskskydd och allrisk.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd gäller om du och din familj måste avboka resan till följd av olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

Bagageförsening/försening av allmänt färdmedel

Gäller om ditt eller din familjs bagage inte lämnats ut efter ankomst till resmål utanför hemlandet och om flyg, båt, tåg eller buss blir försenat mer än fyra timmar. Du kan även få ersättning för missat anslutningsflyg och för skäliga kostnader för att komma fram till resmålet.

Olycksfall

Olycksfallsförsäkringen ger ett kompletterande skydd genom sina ersättningsbelopp vid dödsfall och invaliditet på grund av olycksfall. Skulle du råka ut för en olycka kan du få ersättning för till exempel sjukhusvård, hemtransport och andra merkostnader såsom resa för nära anhöriga.

Självriskskydd

Självriskskydd gäller om en ersättningsbar skada inträffar i din permanenta bostad i Norden om den obebodd under din utlandsvistelse.

Allriskförsäkring

I försäkringen ingår en allriskförsäkring som gäller de varor som köpts av dig som Danske Exklusiv-kund med ett kort utfärdat av Danske Bank. Varan ska vara inköpt i Norden och varans inköpspris ska vara minst 2 000 kronor. Vissa varukategorier som till exempel persondatorer och mobiltelefoner omfattas inte av försäkringen.

Priser och villkor
Prislista Private Banking
Villkorsbok Danske Exklusiv

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.