Möjligheten att sända in blankett med uppgift om lönekonto till banken kommer att upphöra 31 december 2017.

Löntagare med tillgång till BankID kan själva registrera sitt lönekonto i Danske Banks lönetjänst.

För de löntagare som inte har möjlighet att logga in med BankID kommer administratörerna på myndigheterna att kunna uppdatera kontouppgiften.

Instruktioner finns här.