Skatt och juridik

Vägledning för dig, din familj och ditt företag.

De flesta val vi gör får ekonomiska effekter. Men det är inte alltid så enkelt att veta hur en optimal lösning kan se ut i din specifika situation. Som Private Banking-kund har du tillgång till våra seniora skattespecialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser.

Våra skattespecialister kan till exempel vägleda dig kring frågor rörande:

  • Skatteeffekter på både kort och lång sikt
  • Försäljningar av hyres- och skogsfastigheter
  • Försäljningar av fåmansbolag
  • Ägarfrågor i entreprenörsbolag
  • Strategier för så kallade 5/25-bolag
  • Generationsskiften
  • Beskattning av finansiella instrument
  • Val av förvaltningsform för både företag och privatpersoner
  • In- och utlandsflytt 

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.