Fram till sista juli har en portfölj med 50 procent aktier och 50 procent räntor gett en avkastning på -0,30 procent efter alla avgifter, trots den oroliga vår som vi har bakom oss. Vår förvaltning har genererat en överavkastning mot portföljernas jämförelseindex.

Aktiv Kapitalportfölj är Danske Banks erbjudande till dig som har ett större kapital att placera, och som önskar så kallad diskretionär förvaltning. Diskretionär förvaltning innebär att du som kund ger Danske Bank fullmakt att förvalta ditt kapital på din depå och du kan också följa förvaltningen i realtid.

Chef för Wealth Advice & Distribution på Danske Bank Sverige

”Förvaltningsresultatet för bankens investeringslösningar visar att Danske Bank har en väl fungerande investeringsprocess och filosofi som klarar av att hantera volatila marknader. Grunden är en stabil portföljkonstruktion med en bra riskspridning. Under året har våra förvaltare skapat avkastning genom aktiv taktisk förvaltning mellan aktier och obligationer. Vi har även haft en övervikt mot USA och de amerikanska fonderna i Aktiv Kapitalportfölj har utvecklats starkt.” säger Martin Hagman, Chef för Wealth Advice & Distribution på Danske Bank Sverige.

Även Danske Banks övriga erbjudanden som Horisontfonderna och June har visat på starka resultat. På ett års sikt står de sig väldigt bra jämfört med motsvarande fonder på marknaden. På längre sikt finns inte June med till följd av kort historik, men Horisontfonderna är med i det absoluta toppskiktet även på 3 och 5 år.

June, Horisontfonderna och Aktiv Kapitalportfölj är alla exempel Danske Banks olika investeringslösningar som riktar sig till dig som vill ha hjälp med förvaltningen av ditt kapital. Via dessa investeringslösningar kan du få hjälp med portföljkonstruktion, fondurval och löpande förvaltning.