Vi kommer att erbjuda utbildning inom District som riktar sig till de som är nyanställda på myndigheten samt information om P27

Det finns 2 tillfällen i Utlandsbetalningar där vi även kommer att informera om P27

Alla utbildningar kommer att vara online.

District den 17 maj kl 14.30 – 16.00
Utbildningsseminarium av District samt presentation av P27. (danskebank.se)

20 maj:
Utbildningsseminarium för utlandsbetalningar och reklamationer samt presentation av District (danskebank.se)

31 maj:
Utbildningsseminarium för utlandsbetalningar och reklamationer samt presentation av District (danskebank.se)