Vid övergång till XML formatet kan ni nu även validera filen.
För mer information om tillvägagångssätt se länk till hemsidan för XML formatet.
XML Validering - Info samt video om hur kund kan validera sin ISO20022 XML pain.001 fil


ISO 20022 XML File validation