För att myndigheten ska kunna genomföra betalningar skickas information mellan myndighet och banken. För att det här ska fungera måste både avsändare och mottagare ha en gemensam förståelse för hur man tolkar informationen. Genom att använda standardiserade format sätter avsändare och mottagare en gemensam standard som  säkerställer att den information som man utbyter tolkas på samma sätt av både banken och företaget.

Framtidens betalningar görs i XML-format

Ett bankgemensamt initiativ kallat P27 Nordic Payments Platform, med syfte att skapa en ny nordisk betalningsinfrastruktur, är nu i full gång. Med en gemensam betalplattform i Norden kommer du och myndigheten på ett enklare, snabbare och säkrare sätt hantera betalningar sömlöst över landsgränserna i de nordiska länderna (Sverige, Danmark och Finland till att börja med) i valutorna SEK, DKK och EUR. Målet är att ett och samma standardformat för betalningar i de nordiska länderna, ISO 20022 XML, ska underlätta och minska komplexiteten för betalnings- och avstämningsprocesser för bankens kunder.  

 

Det här ska du göra för att vara förberedd för framtidens betalningar

Många affärssystem kan redan idag hantera ISO20022 XML-formatet, vilket är det format som kommer bli standard på den nordiska marknaden. Som företag kan man redan idag kontakta sin leverantör av affärssystem och säkerställa att de kan hantera det nya formatet för svenska betalningar, löner och rapportering. Säkerställ att filerna skickas direkt till banken och inte till Bankgirot. Ditt företag bör också se över de interna processerna, hur dessa ska fungera när betalningar och rapportering sker i ISO 20022, för att ligga steget före och minimera arbetet framöver.

 

Fördelar med ISO 20022 XML

  • Samma standard som används för SEPA-betalningar både Europeiskt och globalt, vilket innebär att när ditt företag väl har utvecklat XML-formatet för betalningar kan samma format användas över hela världen
  • XML-baserade betalningar kan användas för de flesta typer av betalningar
  • Standardiserade betalningsformat öppnar upp för enklare produktutveckling och support
Rätt tid för ditt företag att ändra format och göra övergången till den nya betalningsplattformen beror på myndighetens behov och situation. Men varför vänta till sista sekund? Börja era förberedelser så snart ni kan för att vara redo för framtidens betalningar.

 

Läs gärna mer på www.danskebank.se/p27. Du kan även lyssna in på Danske Banks webinar om framtidens betalningar här. Har du frågor är du välkommen att kontakta banken.

 

P27 Nordic Payments Platform, som utvecklar den nya betalplattformen inväntar nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter för att starta sin verksamhet