Uppgradering av Danske Banks lönetjänst

From 6/5 har en uppgradering i sökfunktionen för Löneadministratörer i Danske Banks lönetjänst genomförts.

GDPR installation har även genomförts som löntagaren måste klicka i vid registrering.

För mer information om lönetjänsten samt uppdateringen se lönemanualen.

Kundadministratör med BankID

Löntagare med BankID