Av misstag har det skapats två fakturor för Q1 2018 till de myndigheter som har kortinlösen.

Den ena fakturan avser enbart kortinlösenavgifter för mars 2018.