Avgående betalningar via
 Kommentar
 Stopptid
 Danske Bank lönetjänst Löneutbetalning 23/12 21/12 kl. 12.30
 Leverantörsbetalningar LB via fil Betalningsdag 30/12 29/12 kl.18.30
 Utlandsbetalningar XML Betalningsdag 30/12 30/12 kl.14.00
 Utland-LB Betalningsdag 30/12 30/12 kl.11.55


Betalningar med förfallodag 31 december flyttas fram till den 3 januari 2022.