Från och med den 15 maj ändrades stopptiden för betalningar till utlandet i Danske bank till kl 14.00 för alla normalbetalningar och för merparten av expressbetalningarna.

Utbetalningsfilen måste vara Danske bank tillhanda och ha blivit godkänd och signerad senast klockan 14.00 för att betalningarna ska kunna genomföras samma dag. Om filen kommer till banken efter klockan 14.00 hanteras betalningarna först bankdagen efter. Alla betalningar i filen flyttas därmed fram en bankdag/valutadag.

Euro- och expressbetalningar som registreras efter klockan 14.00 utförs nästa bankdag. För betalningar i svenska kronor till utlandet tar det normalt en bankdag för betalningen att komma fram från och med att betalningsfilen hanteras. För övriga valutor (t.ex. USD) tar det två bankdagar. Expressbetalningar som registreras med ”same day value” kan alltså fortfarande göras med betalning samma dag om de görs före klockan 14.00. Vissa valutor har en avvikande stopptid när det gäller expressbetalningar, se tabellen som finns under stopptider.