P27 avser de betalningar som görs av de 27 miljoner människor som bor i Norden. Med nio olika clearingsystem, föråldrade betalningsplattformar och flera överlappande produkter över gränserna kan det finnas hinder och komplexitet när du gör affärer över hela Norden. Det är också olika filformat på olika marknader, vilket gör att processer och rutiner för betalningar ser annorlunda ut i respektive land.

Den planerade nordiska betalningsmarknaden är en av de mest avancerade, innovativa och effektiva i världen. P27 Nordic Payments Platform har som mål att underlätta handel och finansiellt utbyte mellan de nordiska länderna genom att göra betalningarna snabbare, enklare och säkrare även över landsgränserna. Den nya betalningsinfrastrukturen kommer avsevärt att minska den komplexitet du upplever idag genom att införa ett standardformat för både inrikes- och gränsöverskridande nordiska betalningar. Infrastrukturen omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR, men P27 kan emellertid inkludera fler länder och banker längre fram.


P27 Nordic Payments Platform, som utvecklar den nya betalplattformen inväntar nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter för att starta sin verksamhet.

 

Läs mer om P27 här