Möjlighet att anmäla konto för löneutbetalning via blankett till banken har upphört. Konto registreras via vår websida www.danskebank.se/lonetjanst Inloggning sker med BankId, vilket säkerställer att behörig person gör ändringen.

Har den anställda inget BankId hjälper administratörer på myndigheten till med detta.