Att tänka på inför jul och nyår

  • Inloggning
    Kontrollera inloggning till District och att BankID på kort är giltigt. Om det måste beställas bör det göras i tid.
  • Behörighet
    Säkerställ att personal på plats har korrekta behörigheter tex, godkänna/bemyndiga utbetalningar, konfidentiella filer/löner och höja beloppsbegränsning.
  • Beloppsbegränsningar
    Använd ”Tillfällig höjning” under beloppsbegränsning.