Vi kommer under de närmsta dagarna påbörja arbetet med att samla in uppgifter för att uppfylla vår skyldighet enligt 3 kapitel 7-8 §§ lag (2017:630) om penningtvätt och terroristfinansiering att identifiera och kontrollera den verkliga huvudmannens identitet eller med andra ord den högste chefen på varje myndighet. Vi måste göra det för alla våra kunder även om det är statliga myndigheter. Rent praktiskt innebär det i de flesta fall kopia på ett giltigt ID. Det kommer att gå att ladda ner elektroniskt så vi hoppas att det blir en enkel och smidig process.