Vi kommer under hösten erbjuda 4 tillfällen med genomgång av Utlandsbetalningar, Löner samt District för nyanställda. Alla utbildningar kommer att vara online.


Datum:

Onsdag den 5/10 14:00-15:30 Utbildningseminarium - District. (danskebank.se)

 

Tisdag 12/10 10:00-11:30 Utbildningsseminarium för utlandsbetalningar och reklamationer samt presentation av District (danskebank.se)

Till anmälan

 

Onsdag 20/10 14:30-16:00 Utbildningsseminarium för utlandsbetalningar och reklamationer samt presentation av District (danskebank.se)
Till anmälan

 

Onsdag 3/11 10:00-11:30 Utbildningsseminarium för Lönetjänst samt presentation av District (danskebank.se)
Till anmälan