Nu kommer några förbättringar i District som vi hoppas ska underlätta ditt arbete.

Från den 22/1 införs en ny funktion som vid manuell registrering i District av gireringar till Bank- eller Plusgiro automatiskt fyller i fältet ”Textreferens till avsändaren” med information om giromottagarens nummer och namn. Detta underlättar ditt avstämningsarbete genom att Transaktionsöversikten blir tydligare, och du kan snabbt se till vem gireringen gått.
Vill du inte att giromottagarens gironummer och namn ska visas kan du enkelt radera innehållet i fältet vid registrering.

Den 24/1 introduceras en ny möjlighet att snabbt hitta detaljerna för en ankommande Bankgirogirering. Genom att klicka på inbetalningsposten i Transaktionsöversikten kan du använda knappen ”Länk till ELIN” för att direkt komma till detaljbilden på Bankgirot. Här ser du vilka underliggande inbetalningar som den aktuella transaktionen innehåller, och du slipper själv söka genom att ange Bankgironummer och datum.