Ny förenklad navigation

Vi har förbättrat navigeringen i District för att ge dig en bättre upplevelse och för att underlätta ditt dagliga arbete. Förändringarna har utvecklats i samarbete med våra kunder. 
Du behöver ingenting göra för att få tillgång till den nya navigeringen, funktionerna kommer finnas tillgängliga när du loggar in. 

Vad är nytt?

När du loggar in i District kommer du att se följande förbättringar:  
1. Menyn till vänster kommer alltid visas för att underlätta navigeringen. För varje område i menyn till vänster kommer du nu se alla funktioner i en ny toppmeny. 
2. Funktionerna ”Inställningar”, ”Notifieringar”, ”Kontakt & Hjälp” samt ”Logga ut”, är nu placerade i övre högra hörnet. 
3. I övre högra hörnet på varje sida, finns en ny ”Skapa” knapp, som enkelt ger dig tillgång till de mest använda funktionerna, t ex ”Registrera betalning”.