Uppdaterad information gällande Swedbank och Nordea/Plusgiro avier

Det är inte möjligt för Danske Bank att hantera Swedbank och Nordera/plusgiro avier för inlösen f r om 5 oktober 2020.
Vi ber er att returnera avierna till avsändaren och hänvisa dem till insättning till kontonummer istället.

Bankens möjlighet att lösa in Swedbanks och Nordeas/Plusgirots värdeavier upphör per 5 oktober 2020. Det innebär att vi inte längre kan ta emot dessa värdehandlingar från er och sätta in beloppen på ert konto i Danske Bank.

Från och med 5 oktober kan följande typer av värdehandlingar fortsatt skickas till oss:

  • Bankgirots värdeavi
  • Postväxel (i valutan SEK)
  • Svensk check och svensk bankcheck (i valutan SEK)
  • Utländsk bankcheck i valutan SEK (OBS! Internationell check i annan valuta måste hanteras via ert bankkontor).

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta VIP-team Svenska Staten
Telefon 0752-483800, tonval 1
Mail: vipteam.svenskastaten@danskebank.se