Förändring gällande värdeavier från Swedbank och Nordea/Plusgiro per 1 september 2020

Bankens möjlighet att lösa in Swedbanks och Nordeas/Plusgirots värdeavier upphör per 1 september 2020. Det innebär att vi inte längre kan ta emot dessa värdehandlingar från er och sätta in beloppen på ert konto i Danske Bank.

Inlösen av dessa värdeavier sker från och med 1 september på Swedbank- respektive Nordeakontor eller via de butikskedjor som finns angivna på avierna. För mer information, läs respektive avi eller på respektive banks hemsida. Där går det också att anmäla ert konto i bankens kontoregister, för att i framtiden undvika att få värdeavin utskickad. 

Från och med 1 september kan följande typer av värdehandlingar fortsatt skickas till oss:

  • Bankgirots värdeavi
  • Postväxel (i valutan SEK)
  • Svensk check och svensk bankcheck (i valutan SEK)
  • Utländsk bankcheck i valutan SEK (OBS! Internationell check i annan valuta måste hanteras via ert bankkontor).

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta VIP-team Svenska Staten
Telefon 0752-483800, tonval 1
Mail: vipteam.svenskastaten@danskebank.se