Fiktiva personnummer går nu att registrera i Danske Banks lönewebb

En uppdatering är nu gjord i lönesystemet vilket gör det möjligt för löneadministratörer att registrera löntagare med fiktiva personnummer.