Sällan-användare

Logga in och kontrollera att du har koll på användar-id, kod och kodbox. Det tar 2-3 dagar att få ny kod och ytterligare 1-2 dagar för att få en ny kodbox.

Utbetalningar

Säkerställ att det finns personer som har behörighet att godkänna/bemyndiga utbetalningar.

Löner

Säkerställ att det finns personer som har behörighet att godkänna/bemyndiga löner.

Beloppsbegränsningar

 Säkerställ att det finns personer som har behörighet att ev. höja beloppsbegränsningar.

Notifieringsservice

 Meddelande: i Business Online, via E-post eller SMS –om betalning saknar godkännande.

Bank-id på kort

Kontrollera att du har giltigt Bank-id på kort. Behövs för inloggning till Riksgäldens SIBS.