Bedrägerier i spåren av Coronaviruset

Viktigt! att ni inte avviker från era rutiner kring betalningar då vi ser en ökad risk för bedrägerier när arbetssituationer ändras på arbetsplatserna.