• Inloggning
    Kontrollera inloggning till District och att BankID på kort är giltigt.
    Om det måste beställas bör det göras i tid.
  • Behörighet
    Säkerställ att personal på plats har korrekta behörigheter tex, godkänna/bemyndiga utbetalningar, konfidentiella filer/löner och höja beloppsbegränsning.
  • Beloppsbegränsningar och Notifieringsservice
    Använd ”Tillfällig höjning” under beloppsbegränsning. Få notifieringar till en gemensam mailadress.

Läs om Stopptider under Jul och Nyår