Inloggning

Kontrollera inloggning till Business Online och att BankID på kort är giltigt. Om det måste beställas bör det göras i tid.

Behörighet

Säkerställ att personal på plats har korrekta behörigheter tex, godkänna/bemyndiga utbetalningar, konfidentiella filer/löner och höja beloppsbegränsning.

Beloppsbegränsningar och Notifieringsservice

Använd ”Tillfällig höjning” under beloppsbegränsning. Få notifieringar till en gemensam mailadress.

 Avgående betalningar viaKommentarStopptid
 Danske Bank LönetjänstLöneutbetalning 21/1219/12 Kl. 12:30
 Leverantörsbetalningar LB via filBetalningsdag 28/12 27/12 Kl. 18.30
 Utlandsbetalningar XMLBetalningsdag 27/12 ; 28/12 27/12 ; 28/12 Kl. 14:00
 Utland-LB Betalningsdag 27/12 ; 28/12 27/12 ; 28/12 Kl. 11:55

 

Betalningar med förfallodag 29, 30, 31 dec och 1 jan flyttas fram till den 2 jan

 

VIP-team Svenska Staten

Telefonsupport

Tel: 0752- 48 38 00
Mail: vipteam.svenskastaten@danskebank.se

Öppet: Måndag – Fredag 08.00- 16.30

Tonval 1 - VIP-team
2 - Internetsupport

3 - Bankgirot

4 - Kortinlösen – Nets