Inhemska avier och checkar för inlösen skickas till: Danske Bank ACP, FE 950, 107 76 Stockholm

Läs mer om inhemska checkar och avier här

Utländska checkar skickas till: Danske Bank

                                                            Global Services Lithuania, GSL

                                                            3991 Foreign Cheques, 3rd floor

                                                            Saltoniskiu str. 7, Vilnius LT- 08100

                                                            Lithuania

Läs mer om utländska checkar här