Markets Online

Markets Online är handelsmodulen i District

Med Markets Online kan du följa med i valutakurser och finansiella nyheter. Här har du överblick över placeringar och innehav och du kan handla när det passar dig.

Mer information om Markets Online

 • Fördelar

  Med Markets Online kan du snabbt och smidigt handla värdepapper, valuta och deposits när det passar dig.

  Åtkomst till marknadsinformation
  Du hittar priser och kurser på valuta, räntor, aktier, obligationer och deposits. Dessutom har du åtkomst till nyheter från Reuters, finansiella analyser och mycket mer.

  Markets Online har öppet dygnet runt
  Du kan söka efter information dygnet runt. Och du bestämmer själv vem i ditt företag som ska ha möjlighet att handla. Affärerna avslutas med en digital signatur.

  Värdepappers- och Valutahandel
  Du kan handla värdepapper under fondbörsens öppettider.

  Du kan handla valuta spot, på termin och göra valutaswappar. Spothandel kan ske dygnet runt. Terminsaffärer kan göras dagtid, under europeisk öppettid. Du kan också förlänga och förtidsdisponera terminer, helt eller delvis.

  Få överblick över placeringar och innehav
  Markets Online ger dig överblick över dina placeringar och ditt innehav, och du får löpande aktuella marknadsvärden och avkastningsberäkningar.
 • Detaljer

  I Markets Online kan du handla med värdepapper

  • valuta (spot, termin och swap)
  • aktier (svenska och utländska)
  • obligationer (hypoteks- och statsobligationer)

  Marknadsinformation
  Du får åtkomst till information om valuta, finansiering och investeringar. Du kan upprätta kurslistor som är anpassade till den marknadsinformation du behöver. Kurser och priser visas i realtid och handel kan ske direkt. Du får åtkomst till

  • nyheter från Reuters
  • finansiella analyser med bankens förväntningar på valuta- och ränteutvecklingen
  • aktuella och historiska valutakurser
  • noteringskurser från Danmarks Nationalbank och Europeiska centralbanken
  • aktuella och historiska räntesatser
  • aktuella och historiska kurser för värdepapper samt börskurser

  Översikter över innehav och placeringar
  Placeringsöversikten och innehavsöversikten visar de finansaffärer som du har ingått med banken. Innehavsöversikten visar aktuellt och historiskt depåinnehåll och avkastning. Placeringsöversikten visar

  • spotaffärer
  • terminsaffärer
  • FX-optioner
  • deposits med information om det aktuella marknadsvärdet.

  Du kan även få en historisk positionsöversikt baserad på kurser och pågående handel per aktuell dag. För terminsaffärer, FX-optioner och deposits kan du hämta en översikt över förfallodatum för dina framtida affärer.
 • Tekniska förutsättningar

  För att District ska fungera tillfredsställande rekommenderar vi att din dator och ditt lokala nätverk minst uppfyller följande tekniska specifikationer:

   Operativsystem* Windows XP SP3/Vista SP1/ Win 7
   Webbläsare Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
   Skärmupplösning 800x600 med 256 färger (SVGA)
   1024x768 äkta färger (SVGA) rekommenderas
   Internetanslutning Modem med hastighet på minst 56 kbit/s
   ADSL eller snabbare anslutning rekommenderas
   Lokala nätverk och kommunikation All kommunikation med banken sker via TCP/IP-protokoll.
   Kommunikation via port 443 krävs. För District 
   krävs även kommunikation via port 1414, om du vill kunna
   utbyta filer med banken
   Kommunikation Internetanslutning via Internetleverantör eller direkt
   modemuppkoppling till Danske Bank
  *Macintosh stöds inte

  Övriga krav

  • Sun Java ska vara installerat (version 1.5.0 eller senare).
  • För att kunna skicka och ta emot filer ska din dator ha en C-enhet.

Relaterat innehåll