Business Online

Business Online är vår internetbank för myndigheter och företag

I Business Online får du tillgång till aktuell kontoinformation och kan göra alla typer av betalningar och överföringar. Det är ett kraftfullt verktyg för effektiv styrning av kassaflöde, likviditet och finansiella transaktioner. Lösningen anpassar du själv genom att välja de tilläggstjänster du önskar.

Mer information om Business Online

 • Fördelar

  Fördelar

  Eftersom informationen visas i realtid har du alltid fullständig överblick över aktuell likviditet och konton. Både i Sverige och utomlands.

  Flexibel uppbyggnad
  Business Online är uppbyggt av moduler för olika funktioner. Du väljer själv vilka du behöver.

  Flexibel behörighet
  Flera användare kan komma åt samma information. Välj själv hur många som skall ha behörighet och till vilken information.

  Nyhetsservice
  Du kan se driftinformation online genom att anmäla dig till Nyhetsservice i Business Online.
 • Detaljer

  Detaljer

  Business Online består av olika moduler. Du väljer själv vilka moduler du vill ha utifrån dina behov.

  Cash Management-moduler
  Systemet är uppbyggt av olika moduler. När du beställer ett Business Onlineavtal får du automatiskt åtkomst till de tre Cash Management-modulerna:

  • Kontoinformation – transaktionsdetaljer, historik, villkor med mera.
  • Betalningar – upprättande och godkännande av betalningar, interna överföringar och överföringar inom landet och till utlandet.
  • Filöverföring – överföring av filer, inklusive BGC-filer till och från banken, till exempel i samband med betalningar och avprickning av tillgodohavanden i företagets ekonomisystem.

  Specialmoduler
  Allt efter behov kan du dessutom välja till flera andra specialmoduler.

  • Administration – hantera fullmakter i Business Online
  • Markets Online – värdepappers- och valutahandel

  Åtkomst för flera användare
  Flera användare kan ha åtkomst till Business Online. Via modulen Administration hanterar du själv:

  • hur många användare som ska ha åtkomst till systemet
  • vilka rättigheter och behörigheter användarna ska ha
  • vilken information användarna ska ha åtkomst till
  • vilka moduler användarna ska ha åtkomst till

Relaterat innehåll