eSafeID är Danske Bank-koncernens säkerhetskomponent som hanterar Användar-ID, behörighetskoder och personliga lösenord. Säkerheten i eSafeID är baserad på erkända krypteringsprinciper med publika och privata nycklar. eSafeID är en tvåfaktorsäkerhetslösning, det vill säga byggd på något man vet och något man har, ett personligt lösenord och en säkerhetsdosa, en kodbox.

Logga in i District 
Du loggar in i District med ditt Användar-ID, ditt personliga lösenord och en behörighetskod från din kodbox. Dessa faktorer används för att identifiera dig innan vi överför konfidentiell information till dig. Om du vill logga in i District via eSafeID ska du ha tillgång till din kodbox.

Temporära nycklar
eSafeID är uppbyggt på utväxling av temporära nycklar som skapas när du loggar in i District. Nycklarna lagras temporärt i din dators minne och existerar bara så länge som sessionen varar. När sessionen avslutats kan nycklarna inte längre användas. Nästa gång du loggar in skapas istället nya nycklar.

Digital Signatur
Tekniskt sett är den digitala signaturen i eSafeID baserad på de temporära nycklarna. En digital signatur kan enbart lämnas när man har tillgång till dessa nycklar och den kan därför inte förfalskas eller brytas. Observera att enbart själva den digitala signaturen sänds över internet. När du loggar in i District kontrollerar eSafeID ditt personliga lösenord och använder det för att skydda de temporära nycklarna. När du vill lämna en elektronisk underskrift, exempelvis i samband med en kontoöverföring, anger du ditt personliga lösenord för att acceptera att eSafeID skapar en digital signatur med dina temporära nycklar. Ditt personliga lösenord är knutet till ditt Användar-ID.

Utväxling av information

Vid utväxling av information mellan kund och Danske Bank i District så används de tillfälliga nycklarna för kryptering och signering.

Följande gäller för användning av eSafeID
Användar-ID, lösenord och kodbox är personliga och får därför enbart användas av dig i samband med din användning av District. Därför får du aldrig dela dem med andra. Kom ihåg att du inte får skriva ned ditt lösenord och förvara det tillsammans med kodboxen. Misstänker du att annan fått kännedom om ditt lösenord eller om du förlorat din kodbox ska du beställa en ny Start-PIN och/eller en ny kodbox.