Frågor och svar

På dessa sidor kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Business Online.

Om du vill veta mer om systemkraven för att kunna använda Business Online kan du gå in på sidan systemkrav.
  • Skriv ut
  • Sajtkarta
Logga in Business Online BankID

Information runt administration av BankID, loggar in och annat.

Se frågor och svar (BankID)


Teknisk information och beställning av BankID.

Se frågor och svar på www.support.bankid.com

Logga in Business Online Kodbox (eSafeID)
Användar-ID, lösenord, kodbox, första gången du loggar in med mera.

Se frågor och svar Kodbox (eSafeID)
Tekniska inställningar
Inställningar av webbläsare, Java, installation, uppdateringar med mera.

Se frågor och svar
Dagligt användande av Business Online
Skriv ut, favoriter med mera.​

Se frågor och svar