Nordic Outlook: trög svensk återhämtning

Nordic Outlook släpptes onsdag 23 juni, läs Nordic Outlook här.

I ljuset av att vår kvartalsvisa rapport Nordic Outlook publiceras samma morgon kommer Michael Grahn (Chefekonom) och Therese Persson (Makroanalytiker) att sammanfatta rapportens viktigaste. Hur går det egentligen för svensk ekonomi? Är det slut på uppreviderade tillväxtprognoser? Inflationsskräcken har fått sitt fäste på marknaden, får det någon implikation på Riksbankens agerande. Samtidigt är bostadsmarknaden glödhet men hur länge kan detta egentligen pågå?

Den här är en inspelad version och det går inte längre att ställa frågor.