Kreditdagarna 2020 (del 2)

I spåren av Covid-19.

Reflektioner kring fastighetsvärdering i finansiell rapportering - hur säkra är egentligen dessa värden?

Det har nu gått ett drygt halvår sedan Covid-19 bröt ut på allvar här i Europa. Även om stora osäkerheter fortfarande råder gör vi nu i en serie seminarier under temat ”Kreditdagarna 2020” ett försök att bredda vår riskanalys och analysera vilka effekter som denna pandemi kan komma att få på kort och lång sikt för enskilda företag, de finansiella marknaderna och vårt samhälle i stort.

Moderatorer

  • Louis Landeman, Danske Bank
  • Johan Malmborg, Danske Bank