Kreditdagarna 2020

I spåren av Covid-19.

Vart är världen på väg? Kommande stormar...

I detta inledande seminarium talar Tomas Ries, docent i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan, kring de globala säkerhetstrenderna idag och de hot vi står inför. Bland de teman vi diskuterar med Tomas är hur vi ska hantera den rådande osäkerheten för att kunna överleva i en oförutsebar hotmiljö. Vad är egentligen säkerhet och vad måste vi bevaka?

Moderatorer

  • Louis Landeman, Danske Bank
  • Roger Josefsson, Danske Bank