Utsikter för global tillväxt och investeringar

Datum
Onsdag den 22 april, kl 18.00

Agenda
Maria Landeborn, senior strateg och Michael Grahn, chefekonom, kommer svara på följande frågor:

  • Vad händer i den globala ekonomin?
  • Hur påverkas olika aktiemarknader och tillgångsslag av coronakrisen?
  • Vilka är de potentiella effekterna för svensk ekonomi?
  • Svenska kronan - dömd att förbli svag?


Tekniska problem:
 Om det inte går att se vårt webinar, vänligen uppdatera sidan.

Skicka in din fråga