House View webinar

Datum
Se sändningen från 9 juni

Agenda
Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, pratar bland annat om: 

  • Är toppen på återhämtningen nära?
  • Vad kan Bidens ekonomiska politik få för effekter på börs och ekonomi?
  • Högre inflation – tillfälligt eller permanent?
  • Är det läge att sänka risken i portföljen?


Tekniska problem:
 Om det inte går att se vårt webinar, vänligen uppdatera sidan.

Skicka in din fråga