House View webinar

Datum
Tisdagen den 10 september

Tid
12.00-12.30

Agenda:

En vitaminkick för världsekonomin och portföljen

  • Kort tillbakablick på en turbulent tid
  • Vad talar för och emot en lågkonjunktur?
  • På vilka marknader finns högst potential?


Tekniska problem:
 Om det inte går att se vårt webinar, vänligen uppdatera sidan.

Skicka in dina frågor