Sparguiden

Funderar du på att spara ett belopp till dig själv eller till dina barn, för ett speciellt ändamål eller för att ha en reserv? Här kan du läsa om våra generella rekommendationer utifrån vilken risk och tidshorisont som passar dig.

Om du vill ha en individuellt anpassad rekommendation är du välkommen att boka tid för en investeringsrådgivning. Du kan också få ett personligt utformat förslag genom att fylla i din investeringsprofil i Hembanken.

Kombinera din risknivå med ditt tidsperspektiv


Använd ditt sparande: inom 1 år inom 1-3 år inom 3-7 år efter minst 7 år
Hög risk
Du accepterar att ditt sparande varierar mycket i värde för att få möjlighet till betydligt högre avkastning jämfört med räntesparande.


Danske Invest Horisont Försiktig
Danske Invest Horisont Balanserad Danske Invest Horisont Offensiv
Danske Invest Horisont Aktie
Neutral risk
Du accepterar att ditt sparande varierar något i värde för att få möjlighet till högre avkastning jämfört med räntesparande.
Danske Invest
Horisont Ränta
Danske Invest Horisont Försiktig Danske Invest Horisont Balanserad Danske Invest Horisont Offensiv
Låg risk
Du accepterar att ditt sparande kan variera lite i värde eftersom du då har möjlighet till något högre avkastning jämfört med räntesparande.

Sparkonto
Sparkonto XL Sparkonto Fastränteplacering

Danske Invest Horisont Ränta

Danske Invest Horisont Försiktig
Danske Invest Horisont Balanserad


Fondandelsfonder
Fondandelsfonder köper andelar i Danske Invests breda sortiment. På detta sätt sprids riskerna på ett effektivt sätt. Fondandelsfonderna är under ständig bevakning av Danske Invests förvaltare som löpande omplacerar för att möta förändringarna på aktie- och räntemarknaderna. Omplaceringarna som görs mellan de olika fonderna utlöser ingen beskattning.

Om våra rekommendationer
Rekommendationerna på denna sida är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa.

Fondsparande har historiskt sett varit ett mycket bra placeringsalternativ, men det är naturligtvis ingen garanti för framtida avkastning. Allt fondsparande är förknippat med risker, bland annat beroende på vilken fond du väljer. Dina placerade pengar kan därför både öka och minska i värde.

Gå vidare

Hitta rätt sparkonto
Här finns en sammanställning av våra sparkonton så att du kan se vilket som passar dig bäst.

Hitta rätt sparkonto
Beställ sparkonto
Här kan du beställa något av våra sparkonton.

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider