Frågor och svar om
Investeringssparkonto (ISK)

 1. Vad är investeringssparkontot?
 2. En sparform där olika tillgångar kan samlas i ett skal och där det går att köpa och sälja tillgångar utan att kapitalbeskattning utlöses.

 3. Vad kan man handla med i ISK?
  Aktier, fonder och olika finansiella instrument som är noterade på en reglerad marknad eller handelsplattform inom EES. Även kontanter kan placeras på ISK.

 4. Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för vinsten?
  Egna värdepapper kan överföras till ISK, men det ses skattemässigt som en avyttring. Värdet av dessa räknas även som en insättning och påverkar kapitalunderlaget.

 5. Hur påverkar kontot min deklaration?
  Du behöver inte deklarera de affärer som görs inom ISK. I stället beräknas en schablonintäkt på värdet på tillgångarna. Schablonintäkten rapporteras på årlig kontrolluppgift av banken till Skatteverket.

 6. Hur beräknas skatten?
  Varje kvartal mäts värdet på tillgångarna. Till det läggs insättningar av kontanta medel och värdepapper som flyttats in under perioden. En fjärdedel av summan blir kapitalunderlaget som multipliceras med statslåneräntan 30 november föregående år. Det blir en schablonintäkt som redovisas som intäkt av kapital och beskattas med 30 procent.

 7. Kan jag kvitta schablonintäkten mot kapitalförluster utanför ISK?
  Ja, schablonintäkten kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

 8. Vem kan ha investeringssparkonto
  Kontot kan innehas av privatpersoner. 

 9. Kan jag ha kontot tillsammans med min partner?
  Nej, ett ISK kan bara innehas av en person.

 10. Gäller insättningsgarantin och insättarskyddet för medlen på kontot?
  Ja, likvida medel på kontot ingår. Villkor för innehav i depån följer samma regler som för en vanlig depå.

 11. Vad händer om jag byter bank?
  Enligt lagen ska det inte finnas några begränsningar. Tillgångarna från ett ISK kan flyttas till likadant konto i en annan bank.

 12. Vad händer vid dödsfall?
  Vanliga arvsregler gäller.

 13. Kan jag ha flera ISK?
  Ja, du kan ha flera inom banken eller på andra banker.

 14. Kan jag ha valutakonton i ISK?
  Ja.

 15. Vad kostar ISK?
  Kontot och depån som utgör ISK är kostnadsfria. Courtage, fondförvaltningsavgifter och andra kostnader för underliggande tillgångar betalas av dig som kund.

 16. Kan jag ta ut pengar ur ISK?
  Ja, det kan du göra.

 17. Finns det några begränsningar för uttag ur ISK?
  Nej, det ligger inte några begränsningar.
​​​
 • Skriv ut
 • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kundservice Privat
0752-48 45 42

Boka möte Kontaktinformation

Gå vidare

Beställ sparkonto
Här kan du beställa något av våra sparkonton.

Tips och råd
Vill du veta mer om olika placeringsformer och vad en investeringsprofil är? 

Läs tips och råd om placeringar
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider