Frågor och svar om
Investeringssparkonto (ISK)

 1. Vad är investeringssparkontot?
  En ny sparform där olika tillgångar kan samlas i ett skal och där det går att köpa och sälja tillgångar utan att reavinstskatt utlöses.

 2. Vad kan man handla med i ISK?
  Aktier, fonder och olika finansiella instrument som är noterade på en börs eller handelsplattform. Även kontanter på bankkonto kan placeras där. Av skatteskäl är det inte fördelaktigt att ha kontanter där men det kan behövas för att sköta de köp och försäljningar som du gör.

 3. Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?
  Nej, värdepapper kan flyttas över, men dessa räknas som en insättning och räknas därför med i kapitalunderlaget.

 4. Hur påverkar kontot min deklaration?
  Du behöver inte deklarera de affärer som görs inom ISK. I stället beräknas en schablonskatt på värdet på tillgångarna.

 5. Hur beräknas skatten?
  Varje kvartal mäts värdet på kapitalet. Till det läggs insättningar av kontanta medel och värdepapper som flyttats in under perioden. En fjärdedel av summan blir kapitalunderlaget som multipliceras med statslåneräntan 30 november föregående år. Det blir en schablonintäkt som redovisas som intäkt av kapital och beskattas med 30 procent. Den bank där investeringssparkontot är registrerat hos rapporterar till Skatteverket.


 6. Kan jag kvitta schablonintäkten mot kapitalförluster utanför ISK?
  Ja, schablonintäkten kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

 7. Vem kan ha investeringssparkonto
  Kontot kan öppnas av privatpersoner.


 8. Kan jag ha kontot tillsammans med min partner?
  Nej, det är bara enskilda privatpersoner som kan ha ett investeringssparkonto och kontot kan bara innehas av en person.

 9. Gäller insättningsgarantin och insättarskyddet för medlen på kontot?
  Ja, likvida medel på kontot ingår. Villkor för innehav i depån följer samma regler som för en vanlig depå.

 10. Vad händer om jag byter bank?
  Enligt lagen ska det inte finnas några begränsningar. Tillgångarna från ett investeringssparkonto kan flyttas utan skatteeffekt till likadant konto i en annan bank.

 11. Vad händer vid dödsfall?
  Vanliga arvsregler gäller.

 12. Kan jag ha flera ISK?
  Ja, du kan ha flera inom banken eller på andra banker.

 13. Kan jag ha valutakonton i ISK?
  Ja.

 14. Vad kostar ISK?
  Kontot och depån som utgör ISK är kostnadsfria. Courtage, fondförvaltningsavgifter och andra kostnader för underliggande tillgångar betalas av dig som kund.

 15. Kan jag ta ut pengar ur ISK?
  Ja, det kan du göra.

 16. Finns det några begränsningar för uttag ur ISK?
  Nej, det ligger inte några begränsningar.

Läs mer och ansök om Investeringssparkonto

 • Skriv ut
 • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kundservice Privat
0752-48 45 42

Boka möte Kontaktinformation

Gå vidare

Beställ sparkonto
Här kan du beställa något av våra sparkonton.

Tips och råd
Vill du veta mer om olika placeringsformer och vad en investeringsprofil är? 

Läs tips och råd om placeringar
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider