Kurser och priser

Här hittar du utvalda valutakurser och räntesatser. Vill du få information om särskilda priser är du välkommen att kontakta oss.

Valutadiagram
Välj vilket datum du vill ha svenska kronor mätt för och klicka sedan på sök.
Öppna valutakurser
Räntesatser
I Markets Online kan du följa de olika räntesatserna. Där visas satserna för utvalda länders räntemarknader. Välj mellan statsobligationer, penningmarknadsräntor (de officiellt fastställda räntorna mellan banker) och SWAP-räntor (de marknadsstyrda satserna för avtal om räntebyten).

Information om ansvar
Danske Bank ansvarar inte för eventuella fel i informationen på sidan och inte heller för eventuell förlust som uppstår på grund av åtgärder som företaget vidtar på grundval av information på sidan.

Gå vidare

Mer information om Danske Bank
Läs bland annat om vår vision, mission och våra värderingar. 

Läs mer om banken