Avgiftskoder för betalningar
inom EU/EES

Efter införandet av PSD är det begränsat vilka avgiftskoder som kan användas för betalningar inom EU/EES i PSD valutorna (EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, ISK och SEK).

  • SHA – Kostnaderna delas. Omkostnader i Sverige står avsändaren för och betalningsmottagaren står för kostnaderna i utlandet.
  • OUR – Avsändaren står för alla kostnader.
  • BEN – Betalningsmottagaren står för alla kostnader.


Beskrivning på vilka koder som kan användas vid utlandsbetalning:

  • Utlandsbetalning utan växling inom EU/EES i respektive lands valuta kan endast avgiftskoden SHA användas.
  • Utlandsbetalning med växling inom EU/EES i respektive lands valuta kan alternativen SHA och OUR användas.
  • Utlandsbetalning inom EU/EES i övriga valutor än de som nämns nedan kan samtliga avgiftskoder användas, det vill säga SHA, OUR och BEN.
  • Utlandsbetalning utanför EU/EES i alla valutor kan avgiftskoderna BEN, SHA och OUR användas.
  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Gå vidare

Kontrollera IBAN
Med ett korrekt IBAN kan företaget vara säkrare på att in- och utgående betalningar fungerar optimalt.

Kontrollera ett IBAN-nr
Räkna ut IBAN-nr
Att tänka på
Här ser du vad som är viktigt att tänka på när man gör en utlandsbetalning.

Läs våra tips