Stora Företag & Institutioner

En enklare bankrelation för stora bolag och institutioner.

Läs mer

Som Nordens nästa största bank med verksamhet i 11 länder tillhandahåller vi stora bolag och institutioner finansiella tjänster och rådgivning. I nära samarbete med våra kunder omvandlar våra rådgivare marknadstrender till proaktiv och strategisk rådgivning för att ständigt optimera kundernas likviditetshantering, rörelsekapital och riskhantering.

Vi erbjuder rådgivning, analys och handel i obligationer, säkra valuta-, ränte- och råvaruexponeringar, aktietransaktioner, kapitalmarknadstransaktioner, lånefinansiering, börsintroduktioner, publika bud och M&A-transaktioner.

Rådgivning

Vi erbjuder kunder rådgivning på komplexa strategiska beslut och transaktioner.
Läs mer

Hållbar finansmarknad

Vill ni engagera er mer i en hållbar finansmarknad? Läs mer om vad vi kan göra för er.


Läs mer

Transaktioner

Danske Bank är en ledande leverantör av transaktionstjänster i norra Europa.
Läs mer

Markets


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.