Stora Företag & Institutioner

En enklare bankrelation för stora bolag och institutioner

Läs mer

Som Nordens nästa största bank med verksamhet i 15 länder tillhandahåller vi stora bolag och institutioner finansiella tjänster och rådgivning. I nära samarbete med våra kunder omvandlar våra rådgivare marknadstrender till proaktiv och strategisk rådgivning för att ständigt optimera kundernas likviditetshantering, rörelsekapital och riskhantering.

Vi erbjuder rådgivning, analys och handel i obligationer, säkra valuta-, ränte- och råvaruexponeringar, aktietransaktioner, kapitalmarknadstransaktioner, lånefinansiering, börsintroduktioner, publika bud och M&A-transaktioner.

Rådgivning

Vi erbjuder kunder rådgivning på komplexa strategiska beslut och transaktioner.
Läs mer

Finansiering

Vad är det bästa sättet att finansiera ditt företag och dess verksamhet? Läs mer om vad vi kan göra för er.Läs mer

Transaktioner

Danske Bank är en ledande leverantör av transaktionstjänster i norra Europa.
Läs mer

Markets