Tävling:

Är du en duktig skogsanalytiker?

 

Vinn varsin lyxmiddag för två! Vi korar bästa kvinnliga och manliga analytiker!
Pröva din analytiska förmåga och lär dig mer om skogsmarknaden. Vi rekommenderar dig att först läsa igenom nedanstående tre beskrivningar av respektive marknad vi frågar om. Gå sedan in i svarformuläret och ge dina svar.

Skogs- & Lantbruksteamet önskar dig lycka till!

 Till tävlingsformuläret 

1. Räntemarknaden.
Under de senaste 30 åren har vi, i princip, sett successivt fallande räntor över hela västvärlden. I Sverige har Riksbankens styrränta Reporäntan varit negativ mellan

2015 – 20, för att därefter ligga på noll fram till i april i år då den höjdes till 0,25 %. De längre marknadsräntorna, som visar marknadens tro på ränteläget framöver, har vänt upp kraftigt den senaste tiden. Statsobligationsräntan visar vad svenska staten är beredd att betala för att låna in pengar från marknaden under en bestämd period. En 5-årig Statsobligation som vid årsskiftet 21-22 handlades på en ränta runt 0 % har den senaste tiden stigit till en nivå runt 1,8 %, se graf.
Man får gå tillbaks 8 år för att hitta den här typen av räntenivåer. I USA ligger räntan på samma obligation en dryg procentenhet högre.
Några viktiga faktorer som påverkar det långsiktiga ränteläget är den svenska ekonomin som i sin tur påverkas av den globala konjunkturen, inflationsförväntningarna och naturligtvis vad Riksbanken beslutar i sina räntebesked. 

En svensk 5-årig statsobligation hade en ränta på 1,78 % (10 maj 2022).

Var tror du räntan på denna obligation ligger den 1a oktober 2022?

 


Eva Wall , Chef Agricenter, Linköping

2. Trävarumarknaden.
Över 70 % av skogsägarens netto kommer från sågtimmer och framgångsrika sågverk är därmed själva basen för det svenska skogsbrukets lönsamhet. Hela 70 % av trävarorna exporteras ut på den historiskt volatila världsmarknaden. Under de senaste två åren har svängningarna varit rekordartade. Marknaden gick från Corona-dystopi till hemmafixar-eufori och från december 2020 till september 2021 ökade priset med 140 %. Sen föll priset fram till julen 2021 för att sedan vända upp igen.
Därefter har kriget i Ukraina drivit upp priserna ytterligare. Frågan är nu om byggkonjunkturen håller? Klarar marknaden av dessa rekordhöga trävarupriser? Gör räntehöjningar och börsfall att marknaden mattas av, eller driver kriget på priserna ytterligare?

I februari låg exportpriset för sågade trävaror i snitt på 3 750 SEK/m3

Var tror du priset ligger i augusti 2022?

John Engström, Skogs & Lantbruksspecialist, Jönköping

3. Skogsfastighetsmarknaden.
Skogsfastighetspriserna i Götaland har utvecklats nästan linjärt efter IT-kraschen 2002, med undantag för en nedgång direkt efter Finanskrisen. Den genomsnittliga
prisuppgången under de senaste tjugo åren har legat på ca 6 %. Under 2021 såg vi dock en remarkabel prisuppgång på hela 16 %. Prisskillnaden mellan södra och norra Sverige är nu hela 484 kr/m3sk eller 145 %. Under hela denna period har räntorna successivt fallit, vilket skulle kunna förklara en del av prisuppgången. Räntorna är nu på väg upp och inflationen har tagit fart. Samtidigt har vi ett krig i Ukraina och handelssanktioner mot Ryssland. Parallellt med detta är både trävaru- och massamarknaden urstark. Vilken påverkan kommer dessa faktorer att få på skogsmarkspriserna?


Enligt prisstatistik från Ludvig & Co var snittpriset för skogsmark i Götaland 817 kr/m3sk under 2021

Var tror du att snittpriset, i kr/m3sk, hamnar under första halvåret 2022?


Erik Backman, Skog & Lantbruksansvarig, Östergötland

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.