Danske Banks plattform för entreprenörer som vill göra en positiv inverkan på samhället.

+impact är Danske Banks plattform för syftesdrivna startups. Plattformen fokuserar på att hjälpa startups som arbetar för att främja en eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling och som har en skalbar affärsmodell.

Via plattformen kan startups presentera sitt bolag och sin affärsidé och hitta relevanta investerare. Plattformen erbjuder också en sökbar sammanställning av det nordiska ekosystemet av dessa startups för att underlätta för investerare att hitta nästa tillväxtraket.

+impact är ett samarbete mellan Danske Bank och Rainmaking.

Läs mer om +impact