Investment Podcast: Tillväxten i världsekonomin steg kraftigt i början av året, men nu har den slagit av på takten.

Tillväxten i världsekonomin steg kraftigt i början av året, men nu har den slagit av på takten. Det är naturligt efter att den initiala effekten av att återöppna ekonomier har ebbat ut. Den senaste tiden har det bland annat funnits en oro kring stigande energipriser, läget i Kina, flaskhalsar i distributionskedjor, inflation och Covid -19. Vi diskuterar dessa risker och vad de kan ha för effekter på tillväxten framöver.

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.