Sparkonto Bonus

Beställ genom att ringa 0752-48 45 42

Ett kontosparande där du får en fast ränta samtidigt som du har möjlighet till en bonusavkastning.


  • Sparkonto med fast ränta
  • Möjlighet till bonusavkastning
  • Lika enkelt som ett vanligt sparkonto

Ett kontosparande där du får en fast ränta samtidigt som du har möjlighet till en bonusavkastning.

  • Sparkonto med fast ränta
  • Möjlighet till bonusavkastning
  • Lika enkelt som ett vanligt sparkonto

Sparkonto Bonus erbjuds under begränsade perioder. För närvarande finns inte något erbjudande att teckna.


Förtida lösen

Om du behöver pengarna innan bindningstidens slut kan beloppet tas ut i förtid mot en avgift. Om saldot på kontot understiger 10 000 kr efter uttag avslutas kontot med automatik vid bindningstidens slut.

Insättningsgaranti

Sparkonto Bonus omfattas av den danska insättningsgarantin som täcker insättningar på konto i banken upp till EUR 100 000 efter avdrag för dina lån och andra förpliktelser mot banken.

Villkor

Utestående villkor Sparkonto Bonus