Förändringar av svenska fondbolaget

Danske Banks fondbolag Danske Capital AB har i november 2017, genom fusion, slagit samman samtliga av bolaget förvaltade 16 svenska fonder med motsvarande fonder i Luxemburg. I och med detta har var och en av fonderna gått upp i en ny fond som har hemvist i Luxemburg, sammanslagningen har skett genom så kallad absorption. Alla de 16 nya luxemburgsbaserade fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de ursprungliga svenska fonderna. Efter sammanslagningen förvaltas de nya fonderna av Danske Invest Management Company istället för Danske Capital som integrerats i Danske Bank och upphört som varumärke från den 1 januari 2018. Beslutet om sammanslagningen har godkänts av Finansinspektionen.

Frågor och svar

 

  Följande fonder omfattas av fusionen:

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning

Slås samman med

Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning

Danske Invest Europa

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Europa “(SEK)”

Danske Invest Sverige

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige

Danske Invest Sverige Europa

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Europa

Danske Invest Sverige Fokus

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Fokus

Danske Invest Sverige Kort Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Kort Ränta

Danske Invest Sverige Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Ränta

Danske Invest Real Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Real Ränta

Danske Invest Global Index

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Global Index

Danske Invest SRI Global

Slås samman med

Danske Invest SICAV, SRI Global

Danske Invest Sverige Beta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Beta

Danske Invest Horisont Aktie

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie

Danske Invest Horisont Balancerad

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Balanserad

Danske Invest Horisont Försiktig

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Försiktig

Danske Invest Horisont Offensiv

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Offensiv

Danske Invest Horisont Ränta

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Ränta


Ytterligare information

Faktablad om fonderna hittar du på www.danskeinvest.se/info/fond-fusion. Information finns även i informationsbroschyrerna (prospekten) för fonderna och dessa hittar du på www.danskeinvest.lu. Som andelsägare kan du också kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av fondens revisor gällande fusionen.

Material kan beställas kostnadsfritt och skickas per post. Vänligen kontakta Danske Bank på 0752-484910