USA SEB7

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av 10 amerikanska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i Hembanken


Översikt

USA SEB7 är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av 10 amerikanska aktier som vi har köp-eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 31 oktober 2017).

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEB7 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, USA SEB7

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 110 % (lägst 100 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

McDonalds Corp, Wal-Mart Stores, Johnson&Johnson, Ventas Inc, AT&T Inc, Coca-Cola Co/The, Verizon Communic, American Electric, Duke Energy Corp, Procter & Gamble.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 2 januari 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren1)

Källa: Bloomberg (data mellan 2012-10-31 och 2017-10-31)

1) Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är Standard and Poor’s 500 Index.

Fullständiga villkor

USA SEB7 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg